Hỗ trợ trực tuyến

V8-ZOEA

Mã sản phẩm: V8TG-01
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Thức ăn có tảo tươi dành cho Zoea  -  Zoea 3, Mysis 1 - Mysis 3, Tôm, Cua, ốc Hương giống

Giới thiệu

 
  

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: