Hỗ trợ trực tuyến

TRICHODERMA-G8

Mã sản phẩm: G8NN-12
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Vi sinh đậm đặc hữu cơ, > 2 tỷ bào tử