Hỗ trợ trực tuyến

KC CONC 80

Mã sản phẩm: KS-10
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Diệt tảo lam, tảo roi đỏ, vi khuẩn, virus gây bệnh

Giới thiệu


 

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: