V8-ULTRA

Mã sản phẩm: V8PB-03
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Áo giáp kẽm cho cây trồng, chống vàng lá khô bông, chống nứt trái, rụng trái