V8-GOLD

Mã sản phẩm: V8PB-02
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 NPK hòa tan, kích thích sinh trưởng, ra hoa đậu trái sớm, tăng năng suất