V8-CALCI BORUM

Mã sản phẩm: V8PB-04
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Cứng cây, hạn chế rụng bông, rụng trái non, chống vàng lá, khô bông, thối cổ gié, chín tới cậy