Hỗ trợ trực tuyến

V8-CALCI BORUM

Mã sản phẩm: V8PB-04
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Cứng cây, hạn chế rụng bông, rụng trái non, chống vàng lá, khô bông, thối cổ gié, chín tới cậy

Giới thiệu

 
  
 

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: