Hỗ trợ trực tuyến

V8-BOOM N

Mã sản phẩm: V8PB-01
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Kích thích trổ bông, đậu trái, chắc hạt, bóng hạt, to quả, chống lem lép hạt.

Giới thiệu

 
  

 
nhan phu
  
 

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: