Hỗ trợ trực tuyến

SAO KALI NPK

Mã sản phẩm: G8NN-15
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Sáng trái, ngọt trái, hạt chắc.

Giới thiệu

 

Print

 
 

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: