Hỗ trợ trực tuyến

PROSHRIMP-SS

Mã sản phẩm: O2-03
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Vi sinh tiêu diệt Vibrio gây bệnh ở đáy ao

Giới thiệu

 
  

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: