NPK 16-16-8+3S+TE

Mã sản phẩm: DK000713
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 

Giới thiệu

 npk

 

npk

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: