Hỗ trợ trực tuyến

NANO ĐỒNG-G8

Mã sản phẩm: G8NN-21
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Phân bón vi lượng, kích kháng mầm bệnh và vi khuẩn cho cây trồng.

Giới thiệu

 
  


 
 

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: