Hỗ trợ trực tuyến

KALI SỮA G8

Mã sản phẩm: G8NN-16
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

Chín tới cậy, sáng trái, ngọt trái, to hạt.

Giới thiệu

 
  

  

 
 

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: