Hỗ trợ trực tuyến

GLUTARAX-V8

Mã sản phẩm: V8-04
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Diệt cực mạnh virus Taura, đốm trắng, vi khuẩn ngay trong đường máu và trên vỏ Tôm

Giới thiệu


Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: