Hỗ trợ trực tuyến

G8-SILIPHOS

Mã sản phẩm: G8NN-07
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

Phân trung lượng (dạng sữa Kali) Siliphos, cứng cây, hạ phèn, giải độc hữu cơ, đậu bông đậu trái, ngăn ngừa vàng lá, khô bông.

Giới thiệu

 

  

  

 

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: