Hỗ trợ trực tuyến

G8-SIÊU KẼM-N

Mã sản phẩm: G8NN-09
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Phân bón lá siêu ra rẫ, chống vàng lá, thối rễ, tăng kháng bệnh, ngăn ngừa vi khuẩn.

Giới thiệu

 
  

 
 

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: