Hỗ trợ trực tuyến

G8-AXIT AMIN

Mã sản phẩm: G8NN-08
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Phân bón lá S.10 HI-GROW. Tăng lực chống lem lép hạt, đẻ nhánh nhiều, bung đọt mạnh, đậu bông, đậu trái.

Giới thiệu

  
 

Ý kiến

Đã có0Người bình luận

Chưa có ý kiến

Ý kiến người dùng

Tài Khoản: Khách

Đánh giá: