G8-AXIT AMIN

Mã sản phẩm: G8NN-08
0 VNĐ
Thông tin tóm tắt sản phẩm:

 Phân bón lá S.10 HI-GROW. Tăng lực chống lem lép hạt, đẻ nhánh nhiều, bung đọt mạnh, đậu bông, đậu trái.